АРГЕНТУМ

Виробництво дорогоцінних металів

Про компанію
Державне підприємство "Аргентум" створене 20.06.1991 року. Основним напрямком діяльності ДП "Аргентум" є переробка вторинної сировини, що містить дорогоцінні та кольорові метали та виробництво продукції на їх основі. В результаті комплексної переробки одержується понад 100 найменувань продукції.. Запорука успішності діяльності підприємства – випуск якісних і тому конкурентноздатних виробів. За 20 років роботи підприємства, яке вперше в Україні розпочало роботи зі збору та переробки шкідливих стоків фіксажних розчинів та інших відходів фотографічного виробництва, воно перетворилось у сучасне виробництво, що складається з двох хімічних дільниць, металургійного та електрохімічного виробництва, відділення порошкової металургії, прокатного та штампувального підрозділів, відділу проблемних досліджень і аналітичної лабораторії. Зараз підприємство, крім відходів фотографічного виробництва, переробляє “електронний брухт” (транзистори, мікросхеми, роз’єми, конденсатори і т.п. скрап), відпрацьовані каталізатори, гальванічні розчини та шлами, де вміст дорогоцінних металів (ДМ) становить в середньому 0,1-2,0%. В звязку з цим запроваджені процеси комплексної переробки, які дозволили одночасно з ДМ одержувати кольорові метали: мідь, нікель, вольфрам, цинк чи їх сполуки. Кольорові метали отримуються електрохімічними і хімічними методами, переважно у вигляді порошків з високою дисперсністю. Такі порошки необхідні для формування виробів методами порошкової металургії, наприклад, електричних контактів, алмазних інструментів, деталей складної конструкції та ін. Набутий досвід дозволив створити окреме виробництво, що спеціалізується на утилізації відходів міді шляхом її рафінування та виробництва мідного порошку марки ПМС-1 і мідного купоросу. Економічна стабільність підприємства забезпечена наступними факторами:  використанням сучасних технологій вилучення ДМ, в тому числі власних "know–how", які дозволяють приймати на переробку "бідну" вторинну сировину, що містить менше 0,1% золота чи металів платинової групи при збереженні рентабельності виробництва;  освоєння високоефективних методів афінажу ДМ, що дають можливість розділяти складні суміші: Ag–Pd–Au, Pt–Rh–Ir, Pt–Ti і вилучати дорогоцінні метали високої чистоти (99,90–99,99%);  використання найбільш економічних та універсальних, шляхів переробки із збереженням побічних кольорових металів (мідь, нікель, титан та ін.);  виготовлення продукції для постачальників брухту ДМ і утворення замкнутих циклів споживання та відтворення виробів з ДМ, що дозволяє зберегти для України як самі дорогоцінні метали, так і виробництва пов"язані з ними;  розробка та впровадження нової високотехнологічної та конкурентноспроможної продукції, у виробництві якої ДП "Аргентум" є монополістом на Україні: електричні контакти, припої, дисперсні ДМ для порошкової металургії, препарат "рідкого золота" для фаянсо–фарфорового та скляного посуду, солі для гальванічного золотіння та сріблення (диціаноаурат калію та диціаноаргентат калію), платиновмісні автомобільні каталізатори, субстанція для одержання протиракових ліків – цисплатин, та ін. Електричні контакти, що містяться в реле, пускових установках електростанцій, електротранспорту та приладів потребують частої заміни і в Україні не випускаються. На даний час ДП"Аргентум" забезпечує потребу ряду підприємств в контактах, припоях та флюсах до них ("Укрважмаш", "Радіореле", ХЕМЗ, електростанції, трамвайно-тролейбусні депо та інших). Високий науковий рівень розробок нових технологій та якість електричних контактів, що випускаються підприємством, апробовані та підтверджені на Міжнародних конференціях та семінарах “Електрические контакты” (1998-2005р.). Важливим вкладом підприємства в задоволення потреб суспільства є екологічна діяльність пов'язана з утилізацією відходів, шламів, стоків та очисткою повітря. Утилізація відходів є трудоємким і, як правило, збитковим виробництвом. Тому в розвинутих країнах заходу такі підприємства стимулюються оскільки їх діяльність пов'язана з захистом навколишнього природного середовища від забруднення шкідливими речовинами. В процесі подальшого розвитку виробництва і розширення сфер діяльності збільшилась кількість екологічних напрямів:  переробка гальванічних розчинів і шламів, що містять сполуки токсичних важких металів (Cu, Ni, Co, Cr, Zn, Cd і т.п.) та травильних розчинів електролампового виробництва ( W, Mo );  утилізація та регенерація відпрацьованих промислових і автомобільних каталізаторів, що містять ДМ або кольорові метали (Zn, , Cu, Ni, Co, Mn);  розробка та виробництво каталітичних нейтралізаторів відпрацьованих газів автомобілів та промислових теплових установок . Перспективною і наукоємкою продукцією ДП "Аргентум" є виробництво автомобільних каталізаторів. По цій тематиці опубліковані наукові праці, здійснені доповіді на міжнародних конференціях. У всьому світі на виробництво нейтралізаторів витрачається понад 70 тон платини, паладію та родію і майже така ж кількість вилучається з відпрацьованих каталізаторів. В Україні постановою Ради міністрів передбачено заборонити з 2003 року експлуатацію транспортних засобів, які не обладнані каталітичними нейтралізаторами. На даний час організовано дослідне виробництво автомобільних нейтралізаторів, проведено їх стендові та ходові випробування на автонавантажувачах з дизельним двигуном, які виробляються ВАТ "Львівський завод автонавантажувачів". Результати чотирьохсторонніх міжвідомчих випробовувань показали, що нейтралізатор, виготовлений на ДП "Аргентум" має кращі характеристики ніж російські зразки. ДП " Аргентум" - високотехнологічного виробництва по утилізації промислових відходів з отриманням чистих металів та випуск промислової продукції на їх основі. Підприємство розвивається одночасно в декількох напрямках: – хімічне виробництво – синтез складних сполук і препаратів, гальванопокриття; – металургійне виробництво – литво і прокат дорогоцінних і кольорових металів, контактів електропускової апаратури; – порошкова металургія – виготовлення порошків металів, сумішей метал плюс оксид металу і виготолення виробів методом порошкової металургії. В процесі подальшого розвитку виробництва і розширення сфер діяльності збільшилась кількість екологічних напрямків: – переробка гальванічних розчинів і шламів, що містять токсичні важкі метали; – регенерація та утилізація каталізаторів очистки промилових викидів від оксидів азоту; – розробка та виробництво каталітичних нейтралізаторів відпрацьованих газів автомобілів та промислових теплових установок. Вперше в Україні ним створена технологія одержання та освоєння випуску субстанції циплатину. В даний час завершуються його клінічні випробування та ведеться підготовка до серійного випуску двох лікарських форм у Львові та Києві.
Контакты
Назва підприємства АРГЕНТУМ Короткий опис Виробництво дорогоцінних металів Місто Львів Адреса вул. Зелена, 115-б
Телефон: +3806767xxxxx
+3806774xxxxx
Показати телефони